در حال بارگذاری
شهردار بجنورد:

میدان دفاع بجنورد به چهارراه تبدیل می‌شود

شهردار بجنورد از آغاز عملیات اصلاح هندسی میدان دفاع مقدس خبر داد و گفت: این اقدام با هدف روان‌سازی ترافیکی در یکی از شلوغ‌ترین و مشکل‌دارترین میدان شهر انجام می‌گیرد.

محمدعلی  کشمیری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی«عصراترک» اظهار کرد: با اصلاح هندسی میدان دفاع مقدس و تبدیل آن به چهارراه، شهروندان می‌توانند ایمنی در تردد، روان‌سازی ترافیکی را تجربه کنندو به یقین میزان تصادفات و برخوردهای ناشی از ازدحام گردش خودروها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: چراغ چند زمانه دراین میدان، همچنان قرار است کارکرد خود را حفظ کند اما با وجود چهارراه، بهره‌وری از چراغ راهنمایی چند زمانه، مدیریت تردد درمحورهای متصل به چهارراه دفاع مقدس را دوچندان خواهد کرد.

شهردار بجنورد ادامه داد: اصلاح میدان مادر و تبدیل آن به تقاطع، تجربه‌ای است که شهردار بجنورد از آن ارزیابی مثبتی دارد و درادامه اجرای عملیات ترافیکی درشهر، قرار است تمام فعالیت‌های اصلاح هندسی میدان دفاع مقدس در شیفت شب انجام گیرد تا تاثیر کمتری از مزاحمت ترافیکی در شهر ایجاد شود.

مصاحبه از: هدیه دهقانی

0 نظر

ارسال نظرات