در حال بارگذاری

زنده‌گیری بزمجه توسط محیط‌بانان خراسان شمالی

بزمجه گرفتار در استخر کشاورزی توسط محیط‌بانان زنده‌گیری شد و در پناهگاه حیات‌وحش میان‌دشت رهاسازی انجام گرفت.