در حال بارگذاری

لازمه وفاق مردم، شرکت در انتخابات است

عیسی آگاهی، کارشناس سیاسی شهرستان اسفراین گفت: لازمه تکمیل وفاق مردم آنچنان که در تشییع پیکر شهید جمهور مشاهده شد، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو است.