چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲/۱۹/۲۰۱۸
اذان صبح:۰۵:۱۸:۰۷ - اذان ظهر:۱۱:۳۷:۴۴ - اذان مغرب:۱۶:۴۵:۵۴
بجنورد
۴° c
֎ گرافیک
صفحه شماره :1


هفته نامه مجازی #کارت_زرد پایگاه خبری #عصر_اترک شماره ۲۳

هفته نامه مجازی #کارت_زرد پایگاه خبری #عصر_اترک شماره ۲۳

به گزارش عصراترک ؛ هفته نامه مجازی کارت زرد عصر اترک، بخشی است که زین پس به صورت هفتگی خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که به جهت اهمیت آن برای مخاطبان و مردم استان لازم است بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در "کارت زرد"، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و تلنگری برای مسئولان باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد، کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید. شما عزیزان می توانید سوژه های خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت تائید در هفته نامه کارت زرد منتشر شود

هفته نامه مجازی #کارت_زرد پایگاه خبری #عصر_اترک شماره 22

هفته نامه مجازی #کارت_زرد پایگاه خبری #عصر_اترک شماره 22

به گزارش عصراترک ؛ هفته نامه مجازی کارت زرد عصر اترک، بخشی است که زین پس به صورت هفتگی خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که به جهت اهمیت آن برای مخاطبان و مردم استان لازم است بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. در "کارت زرد"، تیتر و خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخباری که اطلاع از آن‌ها ممکن است برای مخاطبان مهم و تلنگری برای مسئولان باشد، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد، کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید. شما عزیزان می توانید سوژه های خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت تائید در هفته نامه کارت زرد منتشر شود.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 21

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 21

شماره 21هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 20

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 20

شماره 20هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 19

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 19

شماره 19 هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 18

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 18

شماره 18 هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 17

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 17

شماره 17هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

96 واقعه دوقلو زایی در خراسان شمالی در سال جاری

96 واقعه دوقلو زایی در خراسان شمالی در سال جاری

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از 96 واقعه دوقلوزایی در سال جاری در خراسان شمالی خبرداد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 16

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 16

شماره 16هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 15

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 15

شماره 15هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

محمد رضا خباز نهمین استاندار خراسان شمالی

محمد رضا خباز نهمین استاندار خراسان شمالی

اولین شرط برنامه ریزی و پیشرفت برای یک استان، ثبات مدیریتی است

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 13

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 13

شماره سیزده هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 11

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره 11

شماره یازده هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره هفت

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره هفت

شماره هفت هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره شش

هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک شماره شش

شماره شش هفته نامه مجازی کارت زرد پایگاه خبری عصر اترک منتشر شد.

پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک